Lam chắn nắng
Lam chắn nắng
 Lam chắn nắng 132S
Quy cách: 132mm Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL) Vật liệu: Aluminum...
Chắn nắng hình lá liễu
  Quy cách: Bản rộng 120 - 150 - 170mm Mầu sắc: Anod hoặc sơn tĩnh...
Chắn nắng hình thoi
Quy cách: Bản rộng 150 - 200 - 300 - 450mm Mầu sắc: Anod hoặc sơn tĩnh đi...
Chắn nắng hình viên đạn
Quy cách:  200 - 300mm Mầu sắc: Sơ tĩnh điện (RAL) Vật liệu:...
Lam chắn nắng 85R
Quy cách: 85mm Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL) Vật liệu: Aluminum ...
Lam chắn nắng C85
Quy cách: 85mm Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL) Vật liệu: Aluminum ...


Panel Tool

Reset