Tin xây dựng

Tin xây dựng

Rss

Vật liệu xây dựng không nung đang được người dân đón nhận

Created By : 05-Jun-2018 Write By: admin Published In: Tin xây dựng Hits: 1470 Comment: 0

Theo như báo cáo của Bộ Xây dựng tại Hội nghị Vật liệu xây dựng toàn quốc năm 2017, sau 6 năm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 567), đến nay, vật liệu xây không nung đã được người dân hưởng ứng nhiệt tình.Panel Tool

Reset